Elke ondernemer is verplicht voor de btw een administratie bij te houden en te bewaren in een voor de belastingdienst controleerbare boekhouding. Buiten dat de belastingdienst dit stelt, helpt het u als ondernemer om richting en sturing te geven aan uw organisatie. U kunt bepalen dat u kunt investeren als de omzet het toelaat. En u kunt kosten reduceren als u ziet dat de verkopen wat achterblijven. Voor een groot deel wordt dit gestuurd door uw liquiditeit. Oftewel: het geld op uw bankrekening. Belangrijk is het daarom dat uw debiteuren tijdig betalen. U kent het vast wel: Na facturatie komt het debiteurenproces om betalingsachterstand te minimaliseren. Binnen het Credit Management meten we het resultaat van dit proces vaak mv. het DSO. Een meetinstrument om te zien hoeveel dagen uw organisatie nodig heeft om uw geld te innen bij uw klanten (of tegen die tijd: uw debiteuren.) Blijven uw facturen onbetaald, kunt u denken aan het inschakelen van een externe partij als een incassobureau of deurwaarder. En heeft u de expertise niet zelf in huis, denk dan eens aan de optie outsourcing.

Wat is DSO

DSO (Days Sales Outstanding) is een meetinstrument gebruikt binnen Credit Management. Het geeft aan hoe lang het gemiddeld duurt voordat een bedrijf een factuur betaald krijgt, nadat de dienst of product geleverd is. Belangrijk om te weten want het DSO is namelijk van grote invloed op de cashflow en gezondheid van een onderneming. 

"A sale is not a sale untill you collect the money"